page_banner

اخبار

جدیدترین محصولات ویژه

نام محصول شماره CAS
p-Anisoyl کلرید 100-07-2
4- متوکسی بنزوئیک اسید 100-09-4
4- آمینو-3- فنیل بوتیریک اسید Hcl 1078-21-3
ایبوپروفن 58560-75-1
4-استامیدوفنول 103-90-2
2-(benzylideneamino)-2-methylpropan-1-ol 22563-90-2
2-(بنزیلامین)-2-متیل پروپان-1-اول 10250-27-8
2,2'-Azobis (2-methylpropionitrile) 78-67-1
4-متیل پروپیوفنون 5337-93-9
2-برومو-4'-متیل پروپیوفنون 1451-82-7
آسپارتام 22839-47-0
سوکرالوز 56038-13-2
سدیم ساخارین 128-44-9
بتا نیکوتین آمید مونوکلئوتید (NMN) 1094-61-7
نیکوتین آمید ریبوزید کلرید 23111-00-4
پارادول 27113-22-0
نوپپت 157115-85-0
پرمیراستام 68497-62-1
نمک منیزیم ال-ترئونیک اسید 778571-57-6
منیزیم تاورات 334824-43-0
4،4-پیپریدین دیول هیدروکلراید 40064-34-4
N-(ترت-بوتوکسی کربونیل)-4-پیپریدون 79099-07-3
تری هیدرات دی استات سرب 6080-56-4
2- فنیل استامید 103-81-1
4-آمینواستوفنون 99-92-3
3-اکسوپنتاندیوئیک اسید 542-05-2
لیدوکائین 137-58-6
بنزوکائین 94-09-7
روپیواکائین HCl 132112-35-7
بوپیواکائین HCl 14252-80-3
لووبوپیواکائین HCl 27262-48-2
آرتیکائین HCl 23964-57-0
تتراکائین HCl 136-47-0
تتراکائین 94-24-6
سینکوکائین HCl 61-12-1
مپیواکائین HCl 1722-62-9
پریلوکائین HCl 1786-81-8
پریلوکائین 721-50-6
پراموکسین HCl 637-58-1
لیدوکائین HCl 73-78-9
تریمکائین HCl 1027-14-1

زمان ارسال: مارس-10-2022